Vraagprogramma 2023

Vraagprogramma 2023

Inschrijven is mogelijk!

In het kader van de regels rondom de AVG wetgeving delen wij u mede dat u, door het bezoeken en/of deelnemen aan dit evenement, als bezoeker toestemming geeft voor het maken van beeld/geluidsopnamen tijdens dit evenement voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites/sociale media en overige publicaties.

BROEKELO TE BROEKLAND (OV) 7 en 8 oktober 2023 De Horstruiters (Verenigingsnr. 49030) nodigt uit: rijverenigingen, ponyclubs en individuele KNHS-leden

*Om deel te nemen aan:                                                                                                                Boscross Broekelo, Impulswedstrijd BB-eventing, kabouter/bixiecross en een prijsvrije rubriek

*Parcours verkennen:                                                                                                                              Op vrijdagmiddag 6 oktober vanaf 13:00 uur kan het parcours al verkent worden.                      Verkennen mag ook tijdens de cross op zaterdag en zondag. Geliefd rekening te houden met de combinaties die u tegen komt in het parcours. Het is NIET toegestaan om tijdens de cross het parcours te verkennen met de fiets op het ruiterpad. Dan dient u over het wandelpad te fietsen en ter voet de hindernis te verkennen.

*Voor:                                                                                                                                                      KNHS leden met paard of pony. Ook mensen zonder startkaart kunnen meedoen. FNRS leden met ruiterpaspoort zijn ook KNHS-lid en mogen dus starten. Let op: Alle paarden en pony’s dienen geboren te zijn vóór of in 2019 en moeten in het bezit zijn van een paardenpaspoort met daarin de entingen volgens de voorschriften van de KNHS.

*Wanneer:                                                                                                                                        Zaterdag 7 oktober 2023: Pony’s, kabouter/bixie, rubriek paarden en een rubriek paarden en pony’s waarbij geen strafpunten en tijden bijgehouden worden. Prijsvrij.

Zondag 8 oktober 2023: Paarden en 1 rubriek pony’s DE-individueel, rubriek paarden en D/E pony’s waarbij geen strafpunten en tijden bijgehouden worden. Prijsvrij (alleen bij voldoende ruimte in het programma. Het reguliere programma gaat voor. Wanneer het programma te vol is wordt prijsvrij alleen op de zaterdag verreden).

*Rugnummers:                                                                                                                                  Worden door de organisatie in bruikleen gesteld. Af te halen op de Waterbak. Inleveren bij de finish.

*Let op:                                                                                                                                                    Ben jij 18+ maar rijdt jij een pony, dan dien jij je in te schrijven in de paardencategorie!

Bij onvoldoende deelname wordt alles op één dag verreden, dit zal de zondag zijn.

*Terreinen :                                                                                                                                                  ’t Horsthuis gelegen aan de Horstweg 12 te Broekland (OV) en landgoed ‘t Neppelenbroek.

Aanvang: 10.00 uur Boscross

*Inschrijfgeld:                                                                                                                                               -Ponycombinaties: € 15,- Paardencombinaties: € 20,- Uitzondering:

– paardencombinaties in de ouder-kind rubriek betalen € 15,-

– Paarden en ponycombinaties die starten in de prijsvrije rubriek betalen €15,-

– Kabouter/Bixieruiters betalen €7,5,- per combinatie. (begeleider inclusief)

Prijzen voor totaaluitslag:  Gebruiksvoorwerpen en geldprijzen.

*Inschrijving voor: 25 september 2023 De wedstrijd gevende organisatie heeft het recht de inschrijving te sluiten indien het maximale aantal starts bereikt is. Bij afmeldingen na deze datum bent u het inschrijfgeld verschuldigd aan de organiserende vereniging.

Wilt u eventuele wensen qua starttijden zoveel mogelijk meteen bij inschrijving aangeven? Dan proberen wij daar meteen rekening mee te houden!

*Verzenden naar: Opgeven kan via www.broekelo.nl. Het verschuldigd inschrijfgeld moet na 1 september en vóór 30 september worden overgemaakt op: IBAN NL65RABO 0106235516 t.n.v. Horstruiters Broekland o.v.v. Boscross Broekelo 2023 naam ruiter/ naam paard.

Inschrijving is definitief als inschrijfgeld is voldaan, dan krijgt u een plek op de startlijst.

Wijzigingen kunnen per mail uiterlijk tot 1 oktober worden doorgegeven op info@broekelo.nl. Nadien worden alleen afmeldingen verwerkt en wachtende van evt. wachtlijst toegevoegd. Houd de startlijst in de gaten. Voorlopig startlijst komt 30 september uit en bevat richttijden. Definitieve startlijst komt vooralsnog op 5 oktober uit.

De Boscross Broekelo is een Impulswedstrijd BB-eventing met 1 oefenrubriek, en een rubriek Kabouter/bixie deze zijn prijsvrij en beoordelingsvrij. Voor deze rubriek gelden de strafpuntenregels dus niet! (kabouter/bixiecrossruiters krijgen een kleinigheidje na afloop, iedere kabouter/bixieruiter is een winnaar!)

De Boscross die onze vereniging organiseert heeft een lengte van ongeveer 4800 m met in het midden een verplicht stapgedeelte van ± 300 m.

Categorie pony’s A/B/C hebben een verkort parcours van +/- 3500 m.

*Kabouter Bixie                                                                                                                                            – Kabouter/bixiecross heeft een lengteparcours van +/- 1000 m.

– Kabouter/bixieruiters dienen begeleidt te worden aan touw door een volwassenen (18+)

– Kabouter/bixieruiters is voor ruiters in de leeftijd tot 13 jaar.

– Kabouter/bixiehindernissen hebben een hoogte van +/- 30 cm

N.V.T. voor Kabouter/bixieruiters

o Er staan onderweg ±19 hindernissen opgesteld. Er is een keuzemogelijkheid om 50 of 80 cm hoogte te springen. Ook kun je kiezen om langs de hindernis te gaan.

Voor de cat. A/B/C een verkort parcours. Lengte is ongeveer 3500 m. De hoogte van de hindernissen is maximaal 50 cm.

Voor de hindernissen zijn de volgende strafpunten te behalen:

o 1 weigering: 20 strafpunten

o 2 weigeringen: 40strafpunten

o 3 weigeringen: 60 strafpunten

o Spring je laag i.p.v. hoog dan krijg je 10 strafpunt. (N.V.T. voor A/B/C)

o Langs hindernis of 3 keer weigering op 1 hindernis betekend uitsluiting. De cross mag wel worden uitgereden.

o Stapgedeelte niet volledig in stap=> 20 strafpunten

o Elke seconde naast de ideale tijd is 0,4 strafpunt

o Na de laatste hindernis moet verplicht gegaloppeerd te worden. Bij overtreding van deze regel worden 20 strafpunten in rekening gebracht. Het klassement wordt samengesteld volgens deze totaalscore. Er wordt met de prijsuitreiking rekening gehouden met de verschillende ponycategorieën. Het is wel mogelijk dat er categorieën in handicap worden verreden (conform artikel 5).

Wij hopen veel deelnemers te kunnen motiveren en op deze wijze te stimuleren om nu of in de toekomst aan een “echte” samengestelde wedstrijd deel te nemen. Langzamere combinaties en combinaties die weigeren voor een sprong dienen ruimte te maken voor een snellere combinatie. Na de 3e weigering op een hindernis, bepaalt de hindernisjury of de hindernis nog opnieuw mag worden aangereden.

Wij hanteren de KNHS regelementen. Indien deze geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij welzijn van dier en mens altijd voorop staan. Houd er dus rekening mee dat overmatig zweepgebruik niet getolereerd zal worden.

Dagindeling Zaterdag 7 oktober 2023 9:00 uur secretariaat open 10:00 uur 1e start Boscross Een groep bestaat uit 2 of 3 personen. Dit geldt ook voor ouder en kind rubriek.

Zeer waarschijnlijke startvolgorde:

1. A/B/C individueel

2. Groepen A/B/C

3. Ouder/Kind rubriek kleine ronde (1 deelnemer is 18+ en 1 deelnemer is 18-, beide springen de lage hindernissen) (bij 3 deelnemers 2 deelnemers -18 en één deelnemer +18 )

4. Ouder/kind rubriek grote ronde (1 deelnemer is 18+ en 1 deelnemer is 18-) (bij 3 deelnemers 2 deelnemers -18 en één deelnemer +18 )

5. Groepen D/E

6. D/E individueel

7. Paarden individueel (beperkt aantal mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers met pony´s)

8. Prijsvrije rubriek paarden en pony’s (A,B,C kan alleen op zaterdag verreden worden)

9. Kabouter/bixiecross (deelnemer is in de leeftijd tot 13 jaar, begeleider met pony aan touw is 18+) (kan alleen op zaterdag verreden)

Dagindeling Zondag 8 oktober 2023 9:00 uur secretariaat open 10:00 uur 1e start Boscross

Zeer waarschijnlijke startvolgorde:

1. Paarden individueel groep 1

2. Groepen paarden groep 1

3. DE-pony’s individueel groep 1

4. Paarden individueel groep 2

5. Paarden individueel groep 3

6. Groepen paarden groep 2

7. Paarden individueel groep 4

8. Paarden individueel groep 5

9. Prijsvrije rubriek D/E pony’s en paarden (Kabouter/bixie en A,B,C rubrieken kunnen alleen op zaterdag verreden worden)

Algemene bepalingen:

LET OP: De Boscross Broekelo komt niet voor puntenregistratie in aanmerking.

De prijsvrije rubriek op zaterdag en onder voorbehoud op zondag en Kabouter/bixiecross is een uitzondering op alle andere rubrieken. Er worden geen tijden en scores bijgehouden. Wel zitten er hindernisjury’s bij de hindernissen voor de veiligheid.

Het is een impulsrubriek!! BB-eventing.

Er wordt gereden onder de reglementen van de K.N.H.S..

Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Noch de leden van de organiserende vereniging, de dienstdoende personen, de eigenaren van de terreinen, noch de juryleden dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal.

Het dragen van een bodyprotector is verplicht!

De deelnemers dienen tenminste 5 minuten voor de start van de boscross bij de start aanwezig te zijn.

De organiserende vereniging draagt zorg voor (dier)geneeskundige hulp alsmede een hoefsmid (al dan niet oproepbaar) op het terrein. Bij gebruik hiervan zijn de kosten voor rekening van de betrokken deelnemers.

Onze dierenarts heeft het recht om deelnemers uit het parcours te halen ter behoeve van het welzijn van het paard/pony. Onze dierenartsen raden sterk aan goed getraind van start te gaan. (dierenarts oproepbaar )

*Veelvuldig zweep gebruik, word niet getolereerd.

*Honden dienen aangelijnd te zijn.

*Tijdens de cross mogen er geen fietsen op de ruiterpaden komen

In alle gevallen waarin de algemene bepalingen en het reglement niet voorzien beslist het bestuur.

De starttijden en de uitslagen worden geplaatst op www.broekelo.nl. Prijzen dienen op de wedstrijddag zelf te worden opgehaald.

De hindernisresultaten liggen een half uur voor de uitreiking ter inzage bij de waterbak. Na de uitreiking kan over de uitslag niet meer gecorrespondeerd worden.

Oordeel van de hindernisjury is bepalend.